Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

přidat do košíku
8 Infinity #10
35 x 50 cm / kombinovaná technika, sítotisk a sprej na grafickém papíře / 2016


1 500Kč Prodáno
Radek Noneck Radek Noneck

Radek Noneck (1984) poté, co si odbyl své první pokusy na poli gra ti, stále siln ji uv domoval pot ebu malovat jiným zp sobem. Více než psaní ho na gra ti totiž fascinovala jeho výtvarná stránka. Ve Zlín pak prošel ateliérem malby u Reného Hábla na Zlínské soukromé vyšší odborné škole um ní a získal obecn jší pov domí o výtvarné scén . V poslední dob zcela upustil od tvarování písmen a charakter , jeho tvorba dostala více abstraktní a geometrický charakter. Snahou je p iblížit malbu ke gra ckému designu a tyto dv disciplíny propojit. V hledání zp sobu, jak efektivn a bez omezení rozvíjet tyto snahy, mu jist pomohl i stipendijní pobyt v Indonéské Yogyakart . Mohl zde spojit své dv vášn - cestování a svobodnou tvorbu na ulici. Nyní vychází z íslice osm, která je v horizontální pozici též symbolem nekone na. Nejlépe tak vysti- huje jeho vztah k malování, které mu ob as p ipadá jako nekone ná d ina, zárove však i p ináší uspokojení, dobrodružství a objevování.

více o autorovi
mohlo by se vám také líbit
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-23
-
1 500Kč
Kompozice 3
Novinka
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-22
-
1 500Kč
Kompozice 2
Novinka
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-21
-
1 500Kč
Kompozice 1
Novinka
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-20
-
1 500Kč
Jáva 5
Novinka
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-19
-
1 500Kč
Jáva 4
Novinka
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-18
-
1 500Kč
Jáva 3
Novinka
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-17
-
1 500Kč
Jáva 2
Novinka
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-16
-
1 500Kč
Jáva 1
Novinka
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-13
-
1 900Kč
8 Infinity #13 + více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-12
-
1 500Kč
8 Infinity #12 + více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-11
-
1 500Kč
8 Infinity #11
Prodáno
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-9
-
1 500Kč
8 Infinity #9
Prodáno
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-8
-
1 500Kč
8 Infinity #8
Prodáno
+ více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-7
-
1 500Kč
8 Infinity #7 + více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-6
-
1 300Kč
8 Infinity #6 + více
http://www.artbanana.cz/dila/radek-noneck-5
-
1 300Kč
8 Infinity #5 + více